Wij stellen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Op verzoek zullen wij de geregistreerde gegevens aan u verzenden. De persoonlijke gegevens die wij aan u vragen zijn noodzakelijk om betalingen en verzendingen correct af te kunnen handelen. PMU Webshop gebruikt de gegevens, verkregen bij de aankoop van een product niet voor nieuwsbrieven, mits je dit van te voren aangeeft d.m.v. een vinkje bij uw bestelling of aanmelding van de nieuwsbrief.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.